Tự sự của một người làm PR

Ông Nguyễn Thanh Sơn là một trong những chuyên gia truyền thông có uy tín nhất hiện nay. Hiện là Tổng Giám Đốc T&A Ogilvy và Đồng sáng lập Học viện Thương hiệu và Truyền thông Sage, vai trò chính của ông hiện nay là lập kế hoạch tổng thể, điều phối hoạt động của các bộ phận nghiên cứu, phát triển chiến lược và dịch vụ sáng tạo để xây dựng các chiến lược truyền thông cho các khách hàng Việt nam và quốc tế.

Tự sự của một người làm PR