Desk-time Stories

Nghề Account như làm dâu trăm họ, có người nghĩ Account là người-chạy-bàn, là cầu-nối giao liên, nhưng cũng có người nghĩ Account là một vị nhạc trưởng. Nhưng dù mang chức danh gì đi chăng nữa thì Account Management là một nghề với muôn trùng thử thách, nó không hề lấp lóa, lung linh như khi hình dung ở vị trí người ngoài cuộc. Đổi lại, khi trở thành kẻ sống-xót sau các cuộc trường chinh, một cảm giác được sống quá-đã sẽ đến với người trong cuộc. Và đây là những tự sự, những câu chuyện từ một người làm nghề.

By Zennie Trang Nguyen