Nielsen Insights & Thought Leadership

Được thành lập tại Việt Nam từ năm 1993, Nielsen Việt Nam đã trở thành công ty hàng đầu trong việc cung cấp đầy đủ các giải pháp và hiểu biết trong lĩnh vực nghiên cứu định tính, định lượng, phương tiện truyền thông và đo lường bán lẻ. Chúng tôi nghiên cứu người tiêu dùng tại hơn 100 quốc gia trong đó có Việt Nam để cung cấp cho khách hàng tổng thể thông tin về thói quen và xu hướng của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Nielsen Việt Nam thực hiện hơn 2.000.000 phỏng vấn mỗi năm và có dịch vụ Đo Lường Bán Lẻ cập nhật liên tục hàng tháng phủ hơn 90% dân số thành thị cũng như thị trường nông thôn từ năm 2004.

Market Insight
Consumer Insight
Channel Insight
Thought Leadership