R3 Reports

Là tổ chức giàu kinh nghiệm nhất trong ngành với những nhà tư vấn có nền tảng và với cả các thấu hiểu sâu sắc về thị trường lớn trên toàn cầu, R3 Worldwide cung cấp cho marketer cơ hội tiếp cận với các chuyên gia và các dịch vụ cần thiết để tạo dựng và quản lý mối quan hệ hiệu quả với agency đa quốc gia. Mục tiêu của R3 là làm sao hướng dẫn các marketer và các agency của họ đạt được mối quan hệ thật hiệu quả và năng suất cao trong công việc.

Integration 40 & Agency Relationship
Efficiency & Effectiveness
AdTech 40