Những cuộc đối đầu lịch sử

Một rừng không thể có hai hổ, vì thế thương trường không hiếm những cuộc đối đầu gay cấn kéo dài gần nửa thế kỷ. Đây có thể xem là những mối "thâm thù" trên trận địa kinh doanh.

Đối thủ truyền kỳ
Coca-Cola vs Pepsi