Viral Marketing

Bạn biết gì về viral marketing? Một chiến dịch trở nên lan truyền trong cộng đồng cần những yếu tố nào? Bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho bạn.

Sách Viral Marketing
Quan điểm Viral Marketing
Case Study Viral Marketing