Video
Lọc kết quả hiển thị
Coca-Cola Choose to Smile Commercial Coca-Cola "Choose to Smile" Commercial
30/07/2015 16,672

Đừng quên thực hiện điều chúng ta học đầu tiên

Passport to Marketing: Passport to Research 2 Passport to Marketing: Passport to Research 2
29/07/2015 2,009

"Passport to Marketing", series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Coca-Cola Chiếc Bảng Cảm Xúc Campaign Coca-Cola "Chiếc Bảng Cảm Xúc" Campaign
25/07/2015 3,891

Thêm một niềm vui từ Coca-Cola

Passport to Marketing: Passport to Research 1 Passport to Marketing: Passport to Research 1
24/07/2015 2,440

"Passport to Marketing", series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

La Canasta Basketball School The Flyer Ball Commercial La Canasta Basketball School "The Flyer Ball" Commercial
23/07/2015 1,278

Một công dụng khác của tờ rơi

Passport to Marketing: Passport to Agency 2 Passport to Marketing: Passport to Agency 2
22/07/2015 1,728

"Passport to Marketing", series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Passport to Marketing: Passport to Agency 1 Passport to Marketing: Passport to Agency 1
20/07/2015 1,954

"Passport to Marketing", series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Passport to Marketing: Passport to Trade Marketing 2 Passport to Marketing: Passport to Trade Marketing 2
17/07/2015 2,474

"Passport to Marketing", series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Pandora The unique connection campaign Pandora "The unique connection" campaign
16/07/2015 1,899

Sự kết nối duy nhất

Passport to Marketing: Passport to Trade Marketing 1 Passport to Marketing: Passport to Trade Marketing 1
15/07/2015 2,190

"Passport to Marketing", series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Passport to Marketing: Passport to Client 2 Passport to Marketing: Passport to Client 2
13/07/2015 1,811

"Passport to Marketing", series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là "giấy thông hành" giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Royal Dutch Airlines KLM Lost & Found service Campaign Royal Dutch Airlines "KLM Lost & Found service" Campaign
09/07/2015 1,337

Khi chú chó "làm việc" trong hãng máy bay

German Stuttering Association Save your patience Campaign German Stuttering Association "Save your patience" Campaign
07/07/2015 1,662

Khi cá mập cắn cáp

Schick, Skintimate cùng Pitch Perfect 2 giới thiệu “Ready, Shave, Shine” Campaign Schick, Skintimate cùng Pitch Perfect 2 giới thiệu “Ready, Shave, Shine” Campaign
02/07/2015 2,193

Khi các quý cô của "Pitch Perfect" làm đẹp

Netshoes The Biggest Sporting Goods Store In The World Campaign Netshoes "The Biggest Sporting Goods Store In The World" Campaign
30/06/2015 2,177 1 thảo luận

Cửa hàng eCommerce "độc" nhất

Shave Code The worlds most kissing nation Campaign Shave Code "The world's most kissing nation" Campaign
25/06/2015 1,819

Sự "mềm mịn" khi hôn

Orange Babies HIV NGO Borrowed Time Campaign Orange Babies HIV NGO "Borrowed Time" Campaign
23/06/2015 1,792

"Born to die"

AirFrance France In The Air Commercial AirFrance "France In The Air" Commercial
18/06/2015 1,650

Cùng trải nghiệm một bầu trời nước Pháp

Disney Parks Disney Side Campaign Disney Parks "Disney Side" Campaign
16/06/2015 1,568

Cùng Disney Parks trở về tuổi thơ

Coca-Cola Together: Celebrating 100 years of Coca-Cola bottle Campaign Coca-Cola "Together: Celebrating 100 years of Coca-Cola bottle" Campaign
11/06/2015 16,914

Khi Coca-Cola "mừng thọ"