Tại sao làm Concept Test? Lưu

Hé mở nội dung buổi thảo luận với client trước khi làm Concept Test (nghiên cứu thị trường thẩm định ý tưởng sản phẩm / quảng cáo).

Research:
Tôi e là những ý kiến của anh sẽ ảnh hưởng đến kết quả Concept Test.
Brand:
Rõ ràng là ông chưa hiểu rồi...
Ông chỉ nên test với những người cực kì trung thành với nhãn hiệu...
mà phải thỏa mãn điều kiện 100% tiếp tục mua sản phẩm.
Phải giả định là họ vẫn còn nhớ quảng cáo của tụi tôi cách đây 3 năm...
Và tụi tôi được giới thiệu bởi Oprah...
Trong khi đối thủ thì đang dính scandal...
Chỉ cần sửa bảng câu hỏi theo hướng đó thì ý tưởng này win chắc.
Research:
(bực) Vậy còn làm Concept Test chi vậy?
Brand:
Để tui còn có người đổ trách nhiệm nếu concept không thành công...

Hỡi những research agency guys / moderators, các bạn đã gặp tình huống này chưa?

Dịch/bình loạn: Brands Vietnam
Nguồn: Tom Fishburne
Tại sao làm Concept Test?
22/11/2012
4,883 lượt xem