Nghe có chọn lọc Lưu

Khách hàng nói gì? Các agency nghe gì?

Tôi vốn đã từng làm ở agency trước khi chuyển qua client, vì vậy tôi biết có những câu chuyện rất buồn cười từ cả 2 phía trong các buổi họp proposal meeting. Trong những chuyện vui đó, việc lắng nghe có chọn lọc của agency-ers thực sự là một vấn đề đặc biệt...

...mà đôi khi tôi cũng bị. :)

Tin là sẽ có rất nhiều người thấy... quen quen.

Dịch/bình loạn: Brands Vietnam
Nguồn: Tom Fishburne
Nghe có chọn lọc
01/02/2013
4,696 lượt xem