Cuộc phiêu lưu của David Ogilvy trong ngành Quảng cáo Lưu

Người tiêu dùng không khờ khạo. Họ là vợ bạn. Đừng đánh giá thấp sự thông minh của họ.

"Tài năng, tôi tin là chỉ được tìm thấy ở những kẻ bất trị, nổi loạn, không tuân theo quy luật. Quảng cáo dở có thể huỷ hoại một sản phẩm. Bạn không thể khiến người tiêu dùng mua sản phẩm theo cách nhàm chán, hãy tạo cảm hứng cho họ."


"Tôi không phải là người biết hết mọi thứ, nhưng tôi có thói quen luôn mở rộng tầm mắt cho những khả năng và kiến thức mới. Tiền nào của đó..."

"Tôi không bao giờ nói với khách hàng rằng tôi không thể tham dự buổi hội nghị tung hàng của họ vì tôi có hẹn với một khách hàng khác: nguyên tắc thành công của chế độ đa thê là làm cho cô ấy nghĩ rằng mình là duy nhất. Đừng bàn về công việc kinh doanh của khách hàng trong thang máy, hãy giữ bí mật cho họ, nếu không danh tiếng của bạn sẽ bị huỷ hoại."

Dịch/bình loạn: Brands Vietnam
Nguồn: Suu tam
Cuộc phiêu lưu của David Ogilvy trong ngành Quảng cáo
02/11/2012
4,695 lượt xem