"Cơn hạn" của thương hiệu lớn Lưu

Cơn hạn của thương hiệu lớn

Là nhãn hàng lớn và có khuynh hướng sống dựa vào sức mạnh truyền thông không hẳn lúc nào cũng dễ chịu, nhất là trong thời buổi kinh tế khủng hoảng như hiện nay.

Tìm ra sự khác biệt, định vị độc đáo, xây dựng lòng trung thành... có khi mới là phát triển bền vững.

Chung quy chỉ là "sự lựa chọn"!

Dịch/bình loạn: Brands Vietnam
Nguồn: Tom Fishburne
Cơn hạn của thương hiệu lớn
08/01/2013
3,275 lượt xem