Thương hiệu trong suy thoái kinh tế Lưu

Trong suy thoái kinh tế, xây dựng thương hiệu đòi hỏi sự kiên nhẫn và sáng tạo.

Dịch/bình loạn: Brands Vietnam
Nguồn: Tom Fishburne
Thương hiệu trong suy thoái kinh tế
27/12/2012
2,789 lượt xem