"Nghiệp chướng" Marketing Lưu

/p>

Karma - "Nghiệp chướng" marketing

[Ở công ty] Chiến lược của chúng ta là làm sao cho mấy đứa con nít phải khóc lóc vòi vĩnh cha mẹ chúng đến mức độ "khủng hoảng" quá phải mua mới thôi.

[Về nhà] Trời ơi, tui đâu có muốn con tui như vậy...

Hỡi các marketer (đặc biệt là trong các ngành kem, bánh kẹo, đồ chơi, etc), có bao giờ các bạn rơi vào tình huống như vậy chưa?

Dịch/bình loạn: Brands Vietnam
Nguồn: Tom Fishburne
Nghiệp chướng Marketing
18/12/2012
5,172 lượt xem