Brand nhỏ và cuộc chiến "David vs Goliath" Lưu

David vs Goliath

David: Vào!
Goliath: Nhưng đang chơi cờ vua mà?
David: Biết sao được, là brand nhỏ mà, cách duy nhất để cạnh tranh là phải liên tục thay đổi cuộc chơi.

Phải làm gì khi bạn là brand nhỏ trong ngành hàng đầy những brand lớn hơn cả về tiền bạc lẫn thực lực?

Câu trả lời hãy luôn là người thay đổi cuộc chơi: tạo ra những thị trường ngách, hướng đến những nhu cầu chưa được khám phá, quảng cáo bằng những chiến dịch tiếp cận thông minh & bất ngờ.

Rồi brand bạn sẽ ổn.

Dịch/bình loạn: Brands Vietnam
Nguồn: Tom Fishburne
Brand nhỏ và cuộc chiến David vs Goliath
26/11/2012
4,307 lượt xem