Marketer Brands Vietnam
Brands Vietnam

Community Admin @ Brands Vietnam

Nội quy Cộng đồng Brands Vietnam

  1. Cùng là marketer nhưng chúng ta đến từ nhiều con đường khác nhau: client - agency, brand - account - art - copy, etc... vậy nên thảo luận trên tinh thần tôn trọng quan điểm và thấu hiểu lẫn nhau là điều hết sức cần thiết.
  2. Câu chữ thể hiện con người bạn, vậy nên hãy “viết có trách nhiệm”. Chúng tôi trân trọng quan điểm và cá tính trong những bài viết của bạn, miễn là nó không gây ảnh hưởng đến người khác. Mặt khác, bạn chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng, bao gồm tính xác thực và vấn đề bản quyền của bài viết.
  3. Bạn sẽ không có câu trả lời đúng nếu bạn không đặt vấn đề đúng. Câu hỏi càng cụ thể, đáp án càng rõ ràng.
  4. Cũng như Lời thề Hippocrates trong Y Khoa, chúng ta hãy thể hiện sự tôn trọng 6 Nguyên tắc Đạo đức của Nghề Marketing: trung thực (honesty), trách nhiệm (responsibility), công tâm (fairness), tôn trọng (respect), minh bạch (transparency), vì cộng đồng (citizenship).
  5. KHÔNG bàn về các vấn đề chính trị và tôn giáo. Cộng đồng Brands Vietnam đơn thuần là nơi để học hỏi, trao đổi các vấn đề về marketing và xây dựng thương hiệu.
  6. KHÔNG quảng cáo "cột điện", spam bài, forum seeding. Mọi hoạt động cho phép đều đã có khu vực dành riêng.
  7. KHÔNG chém gió, dùng "tục" ngữ, đả kích, nói xấu lẫn nhau. Luôn có đủ những từ ngữ hay và phù hợp trong từ điển Tiếng Việt để thể hiện sự không đồng tình.
  8. Chúng tôi giữ quyền cấm truy cập hoặc ngừng đăng bài đối với những thành viên hoặc nội dung vượt quá giới hạn về ngôn ngữ, đạo đức, tính xác thực. Bạn sẽ hỏi là giới hạn nào? Câu trả lời là, nó còn tuỳ thuộc vào mỗi tình huống, nhưng tin là bạn cũng sẽ biết khi bạn vượt quá.
  9. Đây là bản quy định “sống”, nghĩa là nó sẽ được phát triển liên tục khi có vấn đề phát sinh. Biết đâu bạn sẽ là người đóng góp vào những quy định mới.
  10. Cuối cùng, cũng như bạn, chúng tôi đam mê marketing và trân trọng những gì mọi người đóng góp. Chúng tôi luôn nỗ lực để tạo ra một nền tảng tốt nhất cho marketer có thể học hỏi, thảo luận và phát triển bản thân. Nếu đôi khi chúng tôi chưa đáp ứng được mong đợi của bạn, hãy thông cảm và chia sẻ để giúp chúng tôi hoàn thiện cộng đồng hơn nữa.