[HCM] [Client] GEARVN: Trưởng phòng Marcom Marketing

A- Job Description

1. Chịu trách nhiệm quản lý các nhóm: SEO, Design, Digital

2. Xây dựng kế hoạch phát triển cho phòng Marcom Marketing

- Nghiên cứu, cập nhật về các mô hình và xu hướng quảng cáo, phương pháp tiếp cận khách hàng mới trên thị trường nhằm đưa ra những đánh giá tổng thể cũng như sự phù hợp của các phương pháp quảng cáo tại GearVN
- Làm việc với Phòng Planning để nắm bắt thông tin về: phân khúc sản phẩm và phân khúc khách hàng mục tiêu, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, gồm kế hoạch tổng thể và các chương trình bán hàng của GEARVN và của hãng, kế hoạch mở cửa hàng mới, v.v.;
- Hoạch định chiến lược phát triển cho nội bộ phòng Marcom Marketing trong ngắn và dài hạn
- Tiến hành dự toán và lập kế hoạch ngân sách marketing định kỳ; trình Giám đốc Khối đánh giá, phê duyệt kế hoạch ngân sách và phân bổ ngân sách cho các bộ phận trong Phòng Marcom.

3. Quản lý và giám sát việc triển khai kế hoạch Marketing trong nội bộ phòng

- Chủ trì hoạt động phối hợp với phòng Quản lý sản phẩm trong việc tiếp nhận, làm rõ các yêu cầu đầu vào về chiến dịch Marketing… Truyền đạt đầy đủ và chính xác thông tin về kế hoạch marketing cho các bộ phận trong nội bộ Phòng;
- Quản lý và giám sát việc thực hiện kế hoạch, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận liên quan bao gồm:
+ Nhóm Marcom: Triển khai kênh truyền thông quảng cáo, tiếp cận khách hàng
+ Nhóm SEO: Triển khai các hoạt động tối ưu từ khóa trên các nền tảng trực tuyến
+ Nhóm Thiết kế: Sản xuất các ấn phẩm/ sản phẩm hình ảnh theo yêu cầu
- Dựa trên dữ liệu về hiệu quả hoạt động của các kế hoạch marketing, chủ trì tiến hành các cập nhật, chỉnh sửa, kế hoạch bổ sung nhằm đảm bảo việc đạt được các mục tiêu liên quan đến lượng truy cập, tương tác, độ nhận diện, doanh thu và các mục tiêu khác được giao;
- Theo dõi và đánh giá tình hình sử dụng chi phí tiến hành thực hiện báo cáo và đưa ra đề xuất cải thiện với Giám đốc Khối trong trường hợp cần thiết;
- Thực hiện các báo cáo về hiệu quả triển khai, cập nhật và báo cáo cho Giám đốc Khối/Tổng Giám đốc trong trường hợp cần thiết.

4. Quản trị dữ liệu insight khách hàng nhằm phục vụ cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh của tổ chức

- Quản lý việc tổng hợp, xử lý và sử dụng dữ liệu khách hàng;
- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu, insight khách hàng đáp ứng nhu cầu của phòng và tổ chức;
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến dữ liệu khách hàng, cập nhật và báo cáo lại cho Giám đốc Khối/Tổng Giám đốc hoặc các phòng ban liên quan;
- Thường xuyên tiến hành các hoạt động rà soát, kiểm tra nhằm đảm bảo tính chính xác, tin cậy và cập nhật kịp thời của dữ liệu insight khách hàng với những thay đổi của thị trường, khách hàng.

5. Nghiên cứu và xây dựng các sáng kiến, giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả marketing

- Nghiên cứu, thiết lập phương pháp và công cụ đo lường; hệ thống hóa các tiêu chí và chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động quảng cáo, truyền thông;
- Nghiên cứu và phân tích dữ liệu khách hàng, dữ liệu bán hàng, v.v. để liên tục tối ưu hóa phương hướng tiếp cận đối với thị trường và khách hàng tiềm năng;
- Đánh giá và đưa ra sáng kiến để cải thiện quy trình làm việc, đảm bảo thời gian đáp ứng và hiệu quả của các chiến dịch marketing nói chung và kế hoạch kinh doanh nói chung.

6. Phát triển và đào tạo đội ngũ

- Thiết lập các nguyên tắc làm việc chung cho đội nhóm, giúp duy trì tinh thần hợp tác, kỷ luật và tính gắn kết;
- Tổ chức công việc trong đội nhóm và quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện công việc;
- Cung cấp các phản hồi về hiệu quả làm việc, thái độ, kỹ năng của nhân viên và giúp nhân viên định hình được kế hoạch phát triển cho bản thân;
- Phối hợp với Khối Nhân lực trong công tác sàng lọc và đánh giá ứng viên; nắm bắt nhu cầu đào tạo của đội nhóm; đưa ra các góp ý, đề xuất về cơ chế, chính sách nhân sự khi được yêu cầu.

7. Các vai trò khác

- Tham gia vào các dự án của Khối Marketing dự án liên phòng ban liên quan đến nâng cao hiệu quả kinh doanh hoặc cải thiện các quy trình làm việc, v.v.;
- Đánh giá hiện trạng và nhu cẩu của GEARVN, xác định các phạm vi cần hợp tác và phối hợp, thiết lập tiêu chí để tìm kiếm và chọn lựa các đối tác, đánh giá và rà soát chất lượng dịch vụ marketing được cung cấp, đề xuất các thay đổi trong quá trình hợp tác, v.v;
- Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc Khối Marketing.

B- YÊU CẦU

- Tốt nghiệp Đại học các ngành Truyền thông hoặc các ngành liên quan;
- 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, marketing hoặc các lĩnh vực liên quan, trong đó ít nhất 03 năm ở vị trí quản lý;
- Am hiểu cách thức vận hành của các nền tảng truyền thông, mạng xã hội;
- Kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức/ công ty Agency, lĩnh vực bán lẻ, FMCG,…

C-QUYỀN LỢI

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
- Chế độ lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực (35-60Tr);
- Cơ hội thăng tiến cao trong các Khối phòng ban;
- Tham gia BHYT, BHXH, Ký HĐLĐ;
- Bảo hiểm sức khỏe PVI;
- Du lịch Teambuilding hàng năm;
- 17 ngày phép/năm.

D-THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

- E mail: [email protected]

- Đt: 1800 6147/ 0838368335

- Địa chỉ: 80 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM