[FREE EBOOK] Chuyển đổi số trong bán hàng Doanh nghiệp B2B

Với sự thay đổi của công nghệ, hành vi khách hàng đã thay đổi đáng kể đến các hoạt động kinh doanh. Các phương thức kinh doanh truyền thống đã không còn đủ sức thu hút với khách hàng. Rõ ràng, bán hàng trong thời đại mới đang đối mặt với nhiều thách thức mới.

Trong hoạt động bán hàng B2B, doanh nghiệp đối mặt với rất nhiều thách thức dẫn tới nhu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để tối ưu hoạt động kinh doanh càng cao. Trong đó, có hai thách thức chính buộc doanh nghiệp phải bước vào cuộc đua chuyển đổi số đó là những thách thức từ nội tại doanh nghiệp và thách thức đến từ sự thay đổi hành vi khách hàng.

Từ những thực tế trong bối cảnh kinh tế hiện nay, đội ngũ biên tập MISA AMIS đã biên soạn bộ Ebook “Chuyển đổi số trong bán hàng B2B”.

Thông qua những kinh nghiệm được đúc kết từ hơn 28 năm phục vụ chuyển đổi số cho hơn 170,000 khách hàng doanh nghiệp của MISA, hi vọng quyển Ebook sẽ mang đến thông tin hữu ích trong việc áp dụng công nghệ vào tổ chức hoạt động bán hàng B2B để nâng cao năng suất và tăng trưởng doanh số.

Xây dựng chiến lược chuyển đổi số là việc không dễ dàng nhưng doanh nghiệp cần phải làm để bắt kịp xu thế, đặc biệt là để thích ứng với bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống. Bài toán được đặt ra lúc này sẽ là “chuyển đổi số hay chết và chuyển đổi số như thế nào để tồn tại?”

Bộ tài liệu gồm 4 phần:

Phần 1. Những thách thức trong hoạt động bán hàng của doanh nghiệp B2B khi không áp dụng chuyển đổi số

Phần 2. Các giải pháp chuyển đổi số trong bán hàng B2B

Phần 3. Hiệu quả từ chuyển đổi số trong bán hàng bằng AMIS CRM

Phần 4. Hướng dẫn triển khai CRM vào quản lý hoạt động bán hàng

tải ebook ký kết điện tử

Đăng ký nhận EBOOK miễn phí để sở hữu trọn bộ cẩm nang thực hành giúp doanh nghiệp áp dụng công nghệ vào tổ chức bán hàng B2B hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng tiềm năng hơn và chốt được nhiều giao dịch hơn.