[HCM] [Agency] Lava Digital: Tuyển dụng vị trí Senior Account Executive - Full-time

Lava Digital is a digital marketing provider. Lava Digital Group includes subsidiaries such as Lava Media, AKA Digital, and Lava KOL network, ...We are offering a full range of digital solutions and media channels.

Job description:

• Implementing, monitoring, and managing campaigns for customers

• Develop digital marketing plans (mainly media) for customers

• Actively follow up with the team to optimize the campaign according to customer goals

• Analyze and recommend increased campaign effectiveness

• Make campaign reports.

• Working with Lava's partners for new products and markets.

• Performing tasks assigned by direct management.

Benefits:

• Hard salary, 13th salary + bonus according to the target of the team

• Working in a young, dynamic, and highly learning environment

• Develop yourself comprehensively and thoroughly in the digital marketing industry

• Fully enjoying the health insurance and social insurance regimes as prescribed by law

• Attend training courses on the company and industry products.

• Advancing the development of the company

• Travel, health insurance, and many other benefits

Job requirements:

• Graduated university/college. At least 1-2 years of experience in Digital.

• A spirit of learning and wanting to grow in digital marketing.

• Attention to detail and good job management

• Ability to analyze and solve problems, be proactive in everything, and be responsible for the job.

• Have a little knowledge about Google, and Facebook advertising.

• Candidates having experience in the Digital field is an advantage

Contact information:

Please send CV to email: [email protected] (Ms.Ngoc)

-------------

Lava Digital là một nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số. Lava Digital Group bao gồm các công ty con như Lava Media, AKA Digital, Lava KOL network,... Chúng tôi đang cung cấp đầy đủ các giải pháp kỹ thuật số và các kênh truyền thông.

Mô tả công việc:

• Thực hiện, giám sát và quản lý các chiến dịch cho khách hàng

• Phát triển các kế hoạch tiếp thị kỹ thuật số (chủ yếu là truyền thông) cho khách hàng

• Chủ động theo dõi để tối ưu hóa chiến dịch theo mục tiêu của khách hàng

• Phân tích và đề xuất tăng hiệu quả chiến dịch

• Thực hiện và theo dõi các báo cáo chiến dịch.

• Làm việc với các đối tác của Lava về các sản phẩm và thị trường mới.

• Thực hiện các công việc tiếp nhận từ quản lý trực tiếp

Lợi ích:

• Lương cứng, lương tháng 13 + thưởng theo chỉ tiêu của đội

• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, học hỏi cao

• Phát triển bản thân một cách toàn diện và toàn diện trong ngành tiếp thị kỹ thuật số

• Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của pháp luật

• Tham dự các khóa đào tạo về công ty và các sản phẩm trong ngành.

• Thúc đẩy sự phát triển của công ty

• Du lịch, bảo hiểm y tế và nhiều quyền lợi khác

Yêu cầu công việc:

• Tốt nghiệp đại học / cao đẳng. Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital.

• Có tinh thần học hỏi và mong muốn phát triển trong lĩnh vực Digital Marketing.

• Chú ý đến chi tiết và quản lý công việc tốt.

• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, chủ động trong mọi việc, có trách nhiệm với công việc.

• Có một chút kiến ​​thức về quảng cáo Google và Facebook.

• Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital là một lợi thế.

Thông tin liên lạc:

Vui lòng gửi CV về email: [email protected] (Ms.Ngoc)