[HCM][Agency] Xanh Marketing: Accountant

Xanh Marketing tuyển dụng Accountant:

A. Tổng quan vị trí:

Chịu trách nhiệm công việc liên quan đến giấy tờ, hồ sơ, chứng từ của phòng ban để đảm bảo giấy tờ/hồ sơ tuân thủ quy định về pháp luật và thuế.

Hỗ trợ quản lý trực tiếp cho các công việc liên quan đến chức năng tài chính-kế toán và vận hành.

B. Vai trò và trách nhiệm:

1. Chứng từ và hồ sơ:

 • Kiểm tra hợp đồng đảm bảo phù hợp quy trình thanh toán, quy trình kế toán; giám sát giấy tờ, hoá đơn đảm bảo sự chính xác theo quy định của pháp luật và quy định về thuế;
 • Tiếp nhận, theo dõi chứng từ, giấy tờ của các khoản thanh toán, các khoản nợ, đảm bảo tập hợp đủ đối với các chứng từ kế toán;

 • Nhắc nhở, giám sát, đôn đốc các bộ phận để xử lý và hoàn thành chứng từ liên quan;

 • Phân loại, lưu trữ hồ sơ, chứng từ hiệu quả.

2. Theo dõi công nợ phải thu và phải trả:

a. Theo dõi công nợ phải thu:

 • Theo dõi tình hình công nợ phải thu, đôn đốc các bộ phận liên quan để hoàn thành các khoản nợ còn tồn đọng của khách hàng;

 • Báo cáo tình hình công nợ phải thu của khách hàng theo tuần/tháng/quý/năm.

b. Theo dõi công nợ phải trả:

 • Theo dõi chi phí tất cả các dự án đã, đang và sắp thực hiện.

 • Cập nhật tình hình các khoản nợ của doanh nghiệp đối với các đối tác, nhà cung cấp và lên lịch thanh toán hàng tuần/tháng để phù hợp với hợp đồng, tiến độ dự án; báo cáo kịp thời các khoản chi tiết công nợ phải trả khi đến hạn cho quản lý trực tiếp.

3. Theo dõi, xử lý các công việc liên quan đến BHXH:

 • Phụ trách công việc báo tăng, giảm Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH), Bảo Hiểm Y Tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động.

 • Lập hồ sơ giao dịch với cơ quan BHXH những tác vụ liên quan đến thay đổi thông tin của người lao động, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT, chốt sổ, gộp sổ,...

 • Phụ trách giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động,...

4.Khác: thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

C. Trình độ và kinh nghiệm:

 • Trình độ học vấn: cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan đến Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành có liên quan;

 • Ít nhất 6 tháng tại các vị trí tương đương.

D. Kỹ năng:

 • Cẩn thận, tỉ mỉ;

 • Làm việc chi tiết, cẩn trọng với các con số và giấy tờ;

 • Khả năng sắp xếp công việc, chịu được áp lực công việc;

 • Có khả năng làm việc độc lập.

Bạn muốn tham khảo nhiều hơn về Xanh? HÃY TÌM HIỂU QUA:

Bạn đã sẵn sàng cho một hành trình mới? HÃY GỬI CV VỀ:

* Lưu ý: Xanh cảm ơn sự quan tâm của ứng viên với vị trí, chúng tôi xin phép sẽ liên lạc với các hồ sơ phù hợp, trao đổi và mời phỏng vấn.