[HCM][Agency]SKYPERRY: Tuyển dụng SENIOR DIGITAL MARKETING

LƯƠNG: 11.000.000 - 17.000.000 VND

APPLY: [email protected]

---------------------------------------------------------------------------------------

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC:

1. Đề xuất và phát triển kế hoạch Media:

 • Phát triển chiến lược cho các chiến dịch digital marketing dựa trên brief của khách hàng
 • Xây dựng proposal và kế hoạch media dựa trên thông tin người dùng và bối cảnh truyền thông để đáp ứng tốt nhất các mục tiêu của khách hàng
 • Trình bày với khách hàng để đưa ra đề xuất truyền thông và nhận được sự chấp thuận của khách hàng.

2. Kiểm tra và nghiên cứu phương tiện truyền thông, khách hàng, thị trường:

 • Nghiên cứu để xác định và đề xuất các phương tiện truyền thông hiệu quả nhất trong việc tiếp cận đối tượng mục tiêu
 • Thu thập thông tin chi tiết từ các chiến dịch truyền thông trong thị trường để cung cấp thông tin về tối ưu hóa, cơ hội thử nghiệm mới và kích hoạt chiến dịch digital media
 • Xác định các cơ hội dựa trên kiến thức về khách hàng, phương tiện truyền thông và thị trường

3. Các nhiệm vụ khác:

 • Hợp tác chặt chẽ với các nhóm nội bộ khác nhau cũng như hợp tác với các đối tác bên ngoài cho các mục tiêu chiến dịch khác nhau.
 • Cập nhật người quản lý và nhóm nội bộ về trạng thái dự án, cùng với thông tin chi tiết và khuyến nghị
 • Bất kỳ nhiệm vụ nào khác theo yêu cầu hợp lý của quản lý cấp cao.

---------------------------------------------------------------------------------------

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG:

 • Có kinh nghiệm làm việc từ 2 - 3 năm trong lĩnh vực digital marketing
 • Hiểu biết về các nền tảng truyền thông / thương hiệu, tiếp thị kỹ thuật số và truyền thông xã hội.
 • Là người học hỏi nhanh để nắm bắt mọi sự phát triển mới trong ngành truyền thông.
 • Kỹ năng phân tích & logic
 • Kỹ năng giao tiếp & thuyết trình tốt.
 • Khả năng đa nhiệm vụ: làm việc trên nhiều dự án và thay đổi xu hướng nhanh chóng.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt
 • Linh hoạt làm việc độc lập & làm việc theo nhóm