[HCM][Client] Vietjet - Digital Marketing Executive

Bối cảnh:

Hiện tại Vietjet đang mở lại nhiều đường bay bao gồm thị trường trong nước và quốc tế ngoài ra phát triển thêm nhiều kênh truyền thông nên cần những nhân sự nhiệt huyết & tài năng để đồng hành cùng trong những chiến dịch sắp tới

Nội dung công việc

Xây dựng nội dung lan truyền hình ảnh tích cực, sản phẩm, dịch vụ Vietjet trên nền tảng Digital trong nước và Quốc tế/Creating viral contents to promote brand image, service and product on digital platforms domestic and international markes

Quản trị cộng đồng mạng: Chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng ban nội bộ để phát triển nội dung, đẩy mạnh lượt truy cập website và mua vé máy bay. Chỉnh sửa và thay thế những nội dung cũ, bị lỗi trên các kênh online./Manage VJ social channels: Responsible for leading and coordinating with internal team to enhance and promote product websites. Acquire quality online content for the website and social channels. Fix any errors or bugs in online content. Edit and post videos, podcasts and audio content to online sites.

Xây dựng kế hoạch chi phí Digital và kiểm soát hàng tháng/Planning Digital budget, managing and reporting monthly

Yêu cầu tối thiểu/Minimum requirements:

- Trình độ chuyên môn/Education: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Kinh nghiệm/Job related experience:Tối thiểu 1-3 năm/ 1-3 years

- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:Digital Marketing

- Khả năng am hiểu/Business understanding:Digital Marketing

- Yêu cầu khác/Other requirements:"- Sử dụng thành thạo tiếng Anh/Using English fluently, TOEIC 500 and above
- Sử dụng thành thạo vi tính (Microsoft Office, Google Suite,…), Internet và các công cụng phục vụ cho công việc /Internet and other digital tools

Năng lực yêu cầu/Competency:

1. Năng lực cốt lõi/ Core competencies

Kiến thức và kinh nghiệm về MKT và chuyên sâu về Digital Marketing/Knowledge and experience in Marketing, esspecially in Digital

Khả năng thích nghi tốt và có khả năng xác định, phát triển và dẫn dắt các dự án MKT/Good adaptability & having ability to define, develop and lead project in fast-paced, chaging environment.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt. Suy nghĩ logic, tư duy sáng tạo đột phát/Good communicationg & negotiation, skills, logic thinking & creative mind

2. Năng lực lãnh đạo/ Leadership competencies

Kinh nghiệm quản lý xung đột, tạo động lực làm việc / Experience in managing teamwork better

3. Năng lực chuyên môn/Technical Competencies

Sử dụng thành thạo các công cụng phục vụ cho công việc (Google Search, Google Display, Analytics, Facebook Business, Instagram Business)/Digital tools (Google Search, Google Display, Analytics, Facebook Business, Instagram Business)

Nếu bạn muốn đồng hành cùng team, gửi CV về: [email protected]