[HN][Agency] ADMICRO : Thực tập sinh Quản trị rủi ro và hiệu suất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Hỗ trợ xây dựng chính sách/KPIs/OKRs và hỗ trợ trong các công việc:
• Xây dựng biểu mẫu.
• Xây dựng công cụ (tool) đơn giản cho việc tính lương hiệu suất của các bộ phận.
• Đưa ra báo cáo tổng thể theo tháng/quý/năm của bộ phận phụ trách tính lương hiệu suất.
Hỗ trợ công tác quản trị rủi ro hệ thống/kiểm soát nội bộ:
• Kiểm tra, đưa ra các khuyến nghị về tính rủi ro/lỗ hổng của chính sách và các giải pháp cải thiện.
• Phân tích số liệu thực tại và dự đoán tương lai.
• Phân tích, đánh giá tính hiệu quả của mô hình mới thông qua việc phân tích năng suất của CBNV trong các giai đoạn thí điểm, so sánh với năng suất của cán bộ bán hiện tại trên tất cả các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính.


YÊU CẦU CÔNG VIỆC
• Sinh viên năm cuối theo học các ngành tài chính, hoặc các ngành liên quan.
• Sử dụng tốt Excel.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
• Khả năng chịu áp lực công việc, tư duy chiến lược và năng lực tư vấn.


QUYỀN LỢI
• Được training về công việc.
• Làm việc trong môi trường năng động, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi.
• Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
• Được làm việc với hệ thống trên Internet lớn hàng đầu của Việt Nam với công nghệ mới nhất
• Phát huy tối đa sở trường của bản thân.
• Hỗ trợ phụ cấp thực tập
• Hỗ trợ dấu mộc thực tập


CÁCH ỨNG TUYỂN
• Gửi CV về mail: [email protected]
• Tiêu đề mail: [WEB] Thực tập sinh Quản trị rủi ro và hiệu suất – Họ và Tên