[HCM][Agency]SKYPERRY: Tuyển dụng Business Development Executive ​​​​​​​

LƯƠNG: 8.000.000 - 12.000.000 VND

APPLY: [email protected]

1. NHIỆM VỤ

1.1. PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, SẢN PHẨM

 • Lên kế hoạch và triển khai việc mở rộng kinh doanh sang thị trường, phân khúc được giao.
 • Dựa trên am hiểu về khách hàng và thị trường để tham gia thiết kế, điều chỉnh các gói dịch vụ phù hợp.

1.2. BÁN HÀNG

 • Đưa dịch vụ của công ty ra bên ngoài thị trường, tiếp cận khách hàng mới và tư vấn, chăm sóc để chuyển đổi thành doanh số.
 • Lập kế hoạch & triển khai các hoạt động bán hàng cho thị trường và khách hàng mới. Chịu trách nhiệm về việc đạt mục tiêu doanh số được giao từ khách hàng/thị trường mới.
 • Mở rộng, giới thiệu hình ảnh và dịch vụ công ty đến nhóm khách hàng mới.
 • Tổ chức các buổi giới thiệu dịch vụ công ty.
 • Phối hợp với team nội bộ để thắng thầu trong các gói thầu quảng cáo.

1.3. XÂY DỰNG KÊNH PHÂN PHỐI

 • Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm duy trì và phát triển KPP được giao nhằm chuyển đổi thành doanh số.
 • Phát triển mối quan hệ của công ty với các đối tượng KH quan trọng, người có ảnh hưởng trong ngành.

1.4. THAM MƯU ĐỀ XUẤT CHO BGĐ CÁC VẤN ĐỀ THUỘC LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Nghiên cứu các biến động của thị trường, đối thủ để tham mưu/đề xuất với BOD điều chỉnh hoạt động kinh doanh.
 • Nghiên cứu phát triển dịch vụ để đề xuất cho BOD điều chỉnh/cải tiến/ra mắt dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường.

2. QUYỀN LỢI

 • Được công ty trao các quyền phù hợp để thực hiện nhiệm vụ.
 • Nhận được lương cứng, hoa hồng theo quy định của công ty.
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước.
 • Du lịch, team building.
 • Ngày nghỉ phép có lương theo quy định của công ty.

3. MỐI QUAN HỆ CÔNG VIỆC BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI CÔNG TY

3.1. Trong công ty

 • Hàng dọc: Chịu sự quản lý, chỉ đạo công việc và báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho Trưởng bộ phận.
 • Hàng ngang: Phối hợp với thành viên trong bộ phận và thành viên ở các phòng ban trong công ty để hoàn thành mục tiêu đề ra

3.2. Ngoài công ty:

 • Làm việc với khách, đối tác và các nhà cung cấp

4. YÊU CẦU

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng B2B hoặc 2 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo.
 • Mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực marketing - truyền thông - quảng cáo.
 • Có thể mạnh về giao tiếp, yêu thích gặp gỡ khách hàng.
 • Kỹ năng văn phòng Excel & Powerpoint thông thạo.
 • Chịu được áp lực công việc tốt và mong muốn thu nhập tốt theo năng lực.
 • Tiếng Anh tốt (nghe - nói - viết) là một lợi thế.