CLEVERTAP - ONLINE WORKSHOP: Xây Dựng Chiến Lược User Engagement Hiệu Quả & Phát Triển Người Dùng

|| MOBILE TRENDS 2021 SERIES ||

CLEVERTAP - ONLINE WORKSHOP: Xây Dựng Chiến Lược User Engagement Hiệu Quả & Phát Triển Người Dùng Ứng Dụng Mobile

|| Ngày 12/5/2021 (HÔM NAY) - Vào lúc: 2:00PM ||

Tìm hiểu thêm tại đây: https://cutt.ly/AbWRatT

Mời mọi người theo dõi Webinar cùng các chuyên gia:

* Mr. Phong Nguyen - Head of Digital Banking, OCB Bank

* Mr. Vinh Le - Technical Director, FPT Play

* Ms. Mai Vo - Product Expert, CleverTap

* Mr. Duong Hoang - Managing Director, AppROI

Khám phá Chiến Lược User Engagement Hiệu Quả trong các chiến dịch quảng bá và phát triển User trên Ứng dụng Mobile.

|| Ngày 15/5/2021 (HÔM NAY) - Vào lúc: 2:00PM ||

Tìm hiểu thêm tại đây: https://cutt.ly/AbWRatT

#approi #clevertap #shopee #fptplay #ocb #engagement #usergrowth #appgrowth #app #mobile #vietnamtrends #mobiletrends2021 #appmarketing #mobilemarketing #mobileapp

Ngo Thai Hoang Tuan

Tuanngoth,

Thank you!