[Hà Nội][Client] Tập đoàn Truyền thông Lê: Event Manager Lưu

Mô tả công việc

- Phụ trách điều phối các dự án event của công ty trong quá trình đấu thầu nhằm đảm bảo tính khả thi đồng thời đạt được mục tiêu đề ra của khách hàng.

- Có trách nhiệm lên đề án, thuyết trình bảo vệ đề án; tư vấn và giao dịch với khách hàng trong phạm vi các công việc thực hiện

QUẢNG CÁO

- Đề xuất phương án khả thi và lập dự toán chi phí đầu tư nội bộ cho dự án nếu được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với phòng mua hàng đàm phán, làm hợp đồng, thanh lý hợp đồng với các nghệ sĩ/MC… & các đối tác về logistic khác cho chương trình cũng như nghiệm thu thanh lý sau chương trình;

- Chủ động phối hợp đồng thời với Thiết kế / sản xuất và Account để đưa ra Pre-production report và trình duyệt khách hàng;

- Đảm bảo tất cả các dự án chịu trách nhiệm được tiến hành trôi chảy, không sai sót và trong mức kinh phí cho phép trừ những phát sinh được thông qua trong quá trình thực hiện

QUẢNG CÁO

- Báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc theo quy mô của từng dự án.

- Chịu trách nhiệm quản lý và định hướng cho phòng Event phối hợp với các bộ phận theo công việc hàng ngày của từng dự án.

Yêu cầu

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về công tác quản lý và điều phối sự kiện, đã từng làm việc tại các Agency hoặc các công ty tổ chức sự kiện là một ưu thế.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp.

QUẢNG CÁO

- Kiến thức, tư duy tốt, có khả năng quản lý, điều phối

- Linh hoạt với xu hướng thị trường.

- Có kiến thức về xã hội tốt.

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán

- Trung thực, hòa đồng, mạnh dạn.

See more and apply

13/04/2021
234 lượt xem