[HCM][Client] BAEMIN Vietnam: Campaign Optimization Lead Lưu

Người ta nói, there’s no “I” in “TEAM”.
BAEMIN thì nói, một team mà không có ai, thì dẹp luôn cái team cho rồi. 😤

Hoài bão thì nhiều, nhưng cộng sự thì thiếu. Hôm nay team Marketing của BAEMIN đăng tin tuyển dụng, trước là muốn tìm những ai thật sự có đam mê bất tận trong lĩnh vực sáng tạo & Marketing, sau là muốn cùng nhau biến hoài bão thành hiện thực.

Hiện tại BAEMIN đang tuyển vị trí sau:

1) Campaign Optimization Lead:

👉 JD chi tiết: bit.ly/BAEMIN_CampaignOptLead

Sửa lần cuối: Lê Minh (24/11/2020)
20/11/2020
270 lượt xem
Thảo luận
Đăng nhập để viết thảo luận
Brands Vietnam 24/11/2020

Bạn vui lòng đặt lại tiêu đề theo định dạng sau nhé:

[HN / HCM][Client / Agency] Tên công ty: Vị trí tuyển dụng

Sau 2 ngày không được cập nhật, tin tuyển dụng sẽ bị ẩn. Xin cám ơn!