Chủ thuyết PR hiện đại

 • “Chủ thuyết PR hiện đại là gì?”
 • “Chủ thuyết PR hiện đại có ưu điểm gì nổi bật hơn so với những quan niệm cũ về PR?”
 • “Chủ thuyết PR hiện đại có mối liên hệ gì với 5 Nghệ Thuật Tối Thượng?”
 • “Chủ thuyết PR hiện đại có lợi ích gì cho sự thành công của tôi?”

Đã có khá nhiều định nghĩa về PR, nhưng trong thời kỳ hiện đại, việc PR cần được hiểu theo một cách nào đó đầy đủ và hiệu quả mới là điều chúng ta cần quan tâm.

doctrine

Bằng việc:

 1. Nghiên cứu nguồn gốc khởi thủy xa xưa và kế thừa các giá trị tích cực của hoạt động PR từ trong quá khứ đến hiện tại;
 2. Vận dụng thực tế sức mạnh của Quyền năng Bí ẩn cấu thành bởi 5 Nghệ Thuật Tối Thượng vào lĩnh vực PR hiện đại;
 3. Thử nghiệm, đánh giá và đúc kết các quan sát từ các dự án PR ở nhiều cấp độ (nhãn hàng, tổ chức, ngành công nghiệp và quốc gia).

Tôi đã nghiệm ra một điều khá giản dị rằng: “Nhu cầu tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp cũng giống như của một quốc gia”.

Nếu như bất kỳ một quốc gia nào muốn phát triển bền vững thì cần phải thực hiện tốt 3 chiến lược thiết yếu, đó là (1) phát triển kinh tế đất nước, nâng cao đời sống toàn dân; (2) tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng lối sống văn hóa, đạo đức, đậm đà bản sắc dân tộc; và (3) chống phá các thế lực thù địch để bảo vệ tổ quốc…

… thì bất kỳ một doanh nghiệp thương mại nào nếu muốn đạt được mục tiêu kinh doanh thì cần phải thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chiến lược, đó là (1) thúc đẩy bán hàng, đem lại thu nhập thỏa đáng cho người lao động và nhà đầu tư; (2) đạt được sự ủng hộ của cộng đồng đối với sản phẩm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; và (3) xây dựng và phát triển thương hiệu tổ chức, bảo vệ danh tiếng tổ chức ở phạm vi trong nước và quốc tế.

Dựa trên tư tưởng này và khai triển ba hoạt động [a, b, c] nêu trên, tôi phát triển ra một Chủ thuyết PR hiện đại – một chủ thuyết sử dụng quyền năng bí ẩn làm sức mạnh cơ bản để đạt được 3 nhiệm vụ chiến lược trên.

Chủ thuyết PR hiện đại là một hướng tiếp cận rất mới của ngành PR đối với bài toán kinh doanh muôn thuở của doanh nghiệp (bán hàng, xây dựng danh tiếng, bảo vệ danh tiếng tổ chức).

Chủ thuyết PR hiện đại phát biểu như sau:

“PR là nghệ thuật xây dựng và triển khai các chiến lược truyền thông quyền lực giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả ba bài toán cơ bản, bao gồm thúc đẩy bán hàng; quản trị tốt các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các bên để loại bỏ các trở ngại trong quá trình sản xuất, kinh doanh; xây dựng và phát triển thương hiệu song song với việc đánh trả các tác lực tiêu cực từ thị trường gây ảnh hưởng đến danh tiếng tổ chức ở phạm vi quốc gia và phạm vi toàn cầu.”

(Vui lòng ghi nguồn khi vận dụng chủ thuyết này)

Chủ thuyết PR hiện đại toàn diện hơn so với các quan niệm về PR trong quá khứ, bởi vì nó chứa đựng cả giá trị xã hội và giá trị về chuyên môn.

Về giá trị xã hội, chủ thuyết PR hiện đại công khai hóa các kĩ thuật PR ra công chúng, giúp công việc PR được nhìn nhận một cách đúng đắn và trở nên gần gũi đối với mọi người.

Còn về giá trị chuyên môn, chủ thuyết PR hiện đại hướng dẫn cách thức vận hành sức mạnh của 5 Nghệ Thuật Tối Thượng để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững, thông qua việc cung cấp ba chiến lược truyền thông có khả năng hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu phát triển của bất kỳ một tổ chức thương mại nào.

 • “Cụ thể là ba chiến lược truyền thông nào?”
 • “Và làm thế nào tôi có thể áp dụng chúng cho công việc kinh doanh của mình?”

Bạn của tôi, câu trả lời nằm ngay bên dưới! Ba chiến lược truyền thông đó là:

 • Chiến lược thúc đẩy bán hàng;
 • Chiến lược quản trị tốt các mối quan hệ tương tác giữa doanh nghiệp và các nhóm công chúng mục tiêu;
 • Chiến lược quản trị rủi ro, đánh trả những tác lực tiêu cực từ thị trường.

Trích Quyền năng Bí ẩn, trang 85 – 89