[HCM][Client] CJ Foodville Vietnam: TD Chuyên viên nghiên cứu và phát triển thức uống (Beverage R&D) Lưu

TOUS les JOURS
CJ Foodville Vietnam - TOUS les JOURS

Roles & Responsibility / Vai trò & Trách nhiệm:

 • Hỗ trợ MKT Manager phát triển sản phẩm mới gồm thực nghiệm, test, xây dựng công thức chuẩn cho sản phẩm/ nguyên liêu mới / Support MKT Manager in developing new products includes actual experiment, test, build product’s standard formulas/ new materials;
 • Hoạch định, nghiên cứu chiến lược sản phẩm mới theo từng giai đoạn, làm catalogue sản phẩm/ Planning, researching strategy of new products at each period;
 • Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm mới của đối thủ cạnh tranh/ Market research, competitor’s new products reseacrh;
 • Phối hợp với QA & Thu mua đưa ra tiêu chuẩn nguyên liệu, quy trình làm nước uống, tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp với tiêu chí phát triển sản phẩm của công ty/ Coordinate with QA, purchasing to bring out standard of materials, beverage process, searching suppliers accordance to product developing criteria of Company;
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm và vệ sinh cửa hàng/ Checking product’s quality and sanitation at stores;
 • Phối hợp với phòng đào tạo, QA trong việc đào tạo các sản phẩm mới / Coordinate with HRD, QA in training new products;
 • Cập nhật Công thức làm nước và bảng định lượng định kỳ/ Update beverage formulas and periodic quantitative tables;
 • Lên tài liệu hướng dẫn cách làm các sản phẩm mới/ Make a manual document of new product;
 • Tham gia các khóa đào tạo sản phẩm mới từ R&D Hàn Quốc/ Attend new product training course from R&D Korea;
 • Những công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng / Another tasks as assigned from department manager.

Specialised Competencies/ Năng lực & Kỹ năng Cá nhân đảm nhiệm vị trí cần có:

 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan: Marketing, Mỹ thuật công nghiệp.../ College graduate or above in: Marketing, Industrial Fine Art or relevant majors...;
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B/ At least 1 year of working experience in F&B;
 • Nắm vững kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng/ Mastering knowledge about food safety and hygiene, quality standards;
 • Giao tiếp tiếng Anh/ English communication;
 • Kỹ năng giao tiếp, sắp xếp công việc tốt./ Having communication skills & work-arranging skill;
 • Kỹ năng nghiên cứu, viết báo cáo, tổng hợp, phân tích số liệu, thuyết trình/ Research skills, report , synthesis, data analysis, presentation;

 • Chính trực, đam mê, sáng tạo/ Integrity, passionate, creative​​​​​​​;

 • Khả năng chịu được áp lực cao trong công việc/Can work under pressure.

Benefits:

 • Salary (Competitive)/ Allowances/ Incentive bonus/ Salary review/ Seniority Allowance;
 • Laptop/ Insurance/ Employee Shuttle Service/ Business Expense/ Health checkup/Annual Leave;
 • Training & Development/ Career Path.

Apply now: CV_Jobtitle_Name (English) + Portfolio

 • Email: thuong.nguyen2@cj.net (Ms. Thuong)
 • Tel: +84-(28) 38272772 I Mobile: 0905 402 611
 • Address: CJ Building - Floor No. 14, 6 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

08/01/2020
358 lượt xem