[HCM][Agency] Metan Vietnam: Tuyển dụng nhiều vị trí

Thành lập từ năm 1996, Metan đã trở thành một trong những công ty quảng cáo hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực truyền thông tiếp thị và tổ chức sự kiện.

Metan mở đợt tuyển dụng tháng 12/2015 với các vị trí sau:

Nguồn: Metan Vietnam