Emerald Digital tuyển dụng nhiều vị trí Account, Social, Digital, Planning, Designer Lưu

Emerald Digital, một trong những integrated digital agencies lớn nhất tại Việt Nam đang tuyển dụng 8 vị trí, bao gồm cả junior và senior, cross function từ account đến creative nhé.

1. Account Manager

QUẢNG CÁO

2. Account Executive

3. SEM Executive

4. Social Media Manager

5. Social Media Executive

QUẢNG CÁO

6. Strategic Planner

7. Creative Designer

8. Mobile Creative Designer.

Xem thêm credentials của Emerald tại đây:

QUẢNG CÁO

Xem thêm chi tiết yêu cầu của các vị trí đang tuyển dụng tại:

http://aiim.edu.vn/tuyen-dung/emerald

CV gửi về [[email protected]] nha bà con.

Sửa lần cuối: Nguyễn Hữu Nghị (20/02/2014, lý do "Đăng trang chủ")
Đăng trang chủ
20/02/2014
5,508 lượt xem