Xử lý khủng hoảng từ khóa dance & traffic giảm do lỗi google làm mất index url ngày 6/4/2019 Lưu

Huỳnh Hòa
IT manager , Viện IT

SEOer đang dậy sóng vì chị google đang update (hoặc lỗi trên diện rộng) tự xóa url đã index khiến từ khóa đã top tụt hạng và thay bằng 1 url khác ko bị xóa.
Tip nhỏ xử lý khủng hoảng từ khóa dance & traffic giảm do lỗi google làm mất index url ngày 6/4. (hầu như site nào cũng bị ảnh hưởng)
Cần giải quyết: Xác định những url mất index -> rồi submit url lại trong WMT.

Không có mô tả ảnh.

1. Xử lý nhanh bằng Google Analytics
- (Xem hình) Vào báo cáo trang -> dùng chức năng so sánh từ ngày 5-6/4 vs 6/4.
- Xem những trang nào ngày trước có lượng truy cập ổn định - nhưng tới ngày 6/4 có vài lượt hoặc ko có lượng truy cập nào.
- Lọc những url đó -> kiểm tra với cú pháp site:"url" -> nếu mất index vào lại WMT để submit.

2. Xử lý bằng Ahrefs
- Kiểm tra website trên ahrefs
-> Chọn Top Pages -> export ra để lấy những trang có traffic nhiều nhất -> kiểm tra với cú pháp site:"url" -> nếu mất index vào lại WMT để submit.

Xem thêm: Hướng dẫn sửa lỗi dữ liệu cấu trúc cho Sản phẩm (Woocormece)

Chúc mọi người thành công!

Kết nối với tôi nếu hữu ích nhé: Hòa Huỳnh - Founder Viện IT

07/04/2019
300 lượt xem