[HCMC][Agency] Biz-Eyes PR & Communication: Tuyển Strategic Planning Director

Biz-Eyes PR & Communication (thuộc Square Group) đang cần tuyển Strategic Planning DIrector

Mô tả công việc

  • Hoàn thành tốt các trách nhiệm được giao dưới sự quản lý và giám sát trực tiếp của Strategic Planning Director / The Planner should accomplish his responsibilities under the direction and management of the Strategic Planning Director.
  • Phân tích, phát triển và xây dựng định hướng chiến lược PR dựa trên brief của phòng Account. Song song phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thiện bản chiến lược / Together with Strategic Planning Director, the Planner will follow project brief from Account team to develop strategic directions. Take the lead independently yet co- ordinate across other departments.
  • Theo sát dự án trong suốt quá trình đấu thầu để thực hiện các điều chỉnh cần thiết cho phần chiến lược cho tới khi hoàn tất và được khách hàng chọn lựa / Follow through pitching process and make necessary adjustment until the directions are selected by the clients.
  • Phối hợp với các phòng ban có liên quan để thực hiện đánh giá sau khi hoàn tất dự án: tiếp nhận các ý kiến đóng góp để củng cố hiệu quả của phòng Planning / Co-ordinate with related teams to do post- project evaluation: key learning takeouts to strengthen Planning team’s performance.
  • Tìm hiểu và nắm bắt các xu thế hay ý tưởng mới lạ trong lĩnh vực PR, Social Media, Digital hoặc Communications trong nước và ngoài nước / Research and study new trends or innovative case studies in PR, Social Media, Digital or Communications that have been done locally or globally.​​

Yêu cầu

  • Bằng Cử nhân Đại học về PR, Digital, hoặc Truyền thông. Hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương / Bachelor’s Degree in PR, Digital or Communication or Equivalent work experience
  • Kinh nghiệm làm việc / Work experience 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển chiến lược Online PR hoặc Digital / 2-3 years experienced in developing Online PR or Digital strategic planning Các yêu cầu khác Other requirements
  • Có năng lực trong việc lên chiến lược PR, có thể truyền tải các ý tưởng sáng tạo thành các bài thuyết trình thuyết phục. Am hiểu và có kinh nghiệm trong Social Media, Digital và Integrated Communication là một thế mạnh. / Strong in PR Strategy and Planning and is able to concisely put ideas into appealing presentations. Previous experience in Social Media, Digital và Integrated Communication is a bonus.
  • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá vấn đề: Thông thạo trong việc tìm dữ liệu, phân tích và chọn lọc, đánh giá để tìm ra vấn đề chính cũng như so sánh, đối chiếu dữ liệu từ các nguồn khác nhau; phân tích nhìn nhận được các hệ quả. / Analysis, Problem Assessment: Strong Computer and Analytical Acumen and able to data mine and secure relevant information, identifying key issues and relationships from a knowledge base, relating and comparing data from different sources; identifying causeeffect relationships.

Xin hãy gửi CV về [email protected][email protected]