Kỹ năng "bão não" brainstorming: "The perfect storm"

Các marketers thấy việc "brainstorming" dễ hay khó nhỉ?

Mình thì thấy khó lắm ấy, nhưng lại cực kỳ quan trọng trong việc tìm kiếm ý tưởng marketing luôn!

Hôm nay tìm được một slide không chỉ hay ho, bổ ích mà còn dễ thương, dễ hiểu và dễ áp dụng để cải thiện hiệu quả “brainstorming” nè.

Cùng nhau luyện “Perfect – 10 – rules” để trở thành “master” trong lĩnh vực này các marketers nhé!

Nếu thích thì Like cho vài cái nha.