[HCMC][Agency] Metan Việt Nam: Tuyển dụng nhiều vị trí

Thành lập từ năm 1996, Metan đã trở thành một trong những công ty quảng cáo hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực truyền thông tiếp thị và tổ chức sự kiện.

Để đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của công ty, Metan đang cần tuyển gấp các vị trí dưới đây để bổ sung vào đội ngũ nhân viên hàng đầu trong ngành của công ty.

Nguồn

Facebook: Metan Vietnam

Website: http://www.metanvietnam.com/