Hội thảo & Sự kiện
Lọc kết quả hiển thị
Công bố diễn giả Webinar “Micro Moments to Macro Movement”
Công bố diễn giả Webinar “Micro Moments to Macro Movement” CLB Quản trị và Marketing MMC
15/03/2023 431

Thứ Bảy, ngày 18/03/2023.

Mời tham dự Gala vinh danh “Marketing for Development – M4D Awards 2022”
Mời tham dự Gala vinh danh “Marketing for Development – M4D Awards 2022” RED Communication
15/03/2023 417

Thứ Sáu, ngày 17/03/2023.

Mời tham dự Vòng 1 cuộc thi “Kinh tế học – Tầm nhìn Bạn và Tôi” 2023: Data Economy
Mời tham dự Vòng 1 cuộc thi “Kinh tế học – Tầm nhìn Bạn và Tôi” 2023: Data Economy Chương trình Kinh tế học Tầm nhìn Bạn và Tôi 2023
15/03/2023 320

Mời tham dự Webinar: “Micro Moments to Macro Movement”
Mời tham dự Webinar: “Micro Moments to Macro Movement” CLB Quản trị và Marketing MMC
14/03/2023 320

Thứ Bảy, ngày 18/03/2023.