place

Kích hoạt Thương hiệu Thảo luận về brand activation, khuyến mãi (promotion), phát mẫu (sampling), tài trợ (sponsorship).

Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
223
Marketer Hoàng Ngọc Dũng
3,274
Marketer Lê Trần Bảo Phương
Tảng băng tác động hành vi đám đông

Lê Trần Bảo Phương03/06/2016

4,611