FMCG Monitor 04/2016: Thị trường FMCG duy trì tăng trưởng dương ở thành thị tuy nhiên tiếp tục đi xuống ở khu vực nông thôn Lưu

FMCG Monitor: 12 tuần kết thúc ngày 24/04/2016

Điểm tin chính trong Báo cáo tháng 4 năm 2016:

Các chỉ số chính

Chỉ số giá tiêu dùng (cpi) tăng nhẹ do ảnh hưởng giá dầu tăng.

QUẢNG CÁO

Bức tranh tăng trưởng thị trường FMCG

Tăng trưởng cải thiện nhẹ ở thị trường thành thị tuy nhiên tốc độ tăng yếu hơn so với cùng kỳ ở thị trường nông thôn.

Xét về mặt ngắn hạn, thị trường FMCG tiếp tục tăng trưởng ở thành thị trong khi vẫn đi xuống ở khu vực nông thôn.

Tăng trưởng FMCG theo ngành hàng

Sữa và các sản phẩm từ sữa là ngành hàng duy nhất có tăng trưởng về khối lượng tiêu dùng ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn. Các ngành hàng còn lại (Thức uống, Thực phẩm đóng gói, Chăm sóc cá nhân, Chăm sóc gia đình) đều được ghi nhận tăng trưởng âm.

Kênh mua sắm

Cửa hàng bách hóa vẫn tăng trưởng tốt ở thành thị cùng với các kênh mua sắm mới nổi như cửa hàng chuyên doanh và siêu thị mini.

QUẢNG CÁO

David Anjoubault - General Manager - Kantar Worldpanel Vietnam
* Nguồn: Kantar Worldpanel

FMCG Monitor 04/2016: Thị trường FMCG duy trì tăng trưởng dương ở thành thị tuy nhiên tiếp tục đi xuống ở khu vực nông thôn
02/06/2016
2,957 lượt xem