FMCG Monitor 03/2016: Thị trường FMCG tăng trưởng ổn định ở thành thị tuy nhiên vẫn chậm lại ở nông thôn Lưu

FMCG Monitor: 12 tuần kết thúc ngày 27/03/2016.

Điểm tin chính trong Báo cáo tháng 3 năm 2016:

Các chỉ số chính

Tăng trưởng GDP quý 1 đạt 5.46%, chững lại so với mức tăng trưởng của cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu một khởi đầu không mấy chắc chắn cho việc đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6.5%.

QUẢNG CÁO

Bức tranh tăng trưởng thị trường FMCG

Thị trường FMCG tăng trưởng ổn định ở thành thị tuy nhiên vẫn chậm lại ở nông thôn so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về mặt ngắn hạn, thị trường thành thị cũng được ghi nhận tăng trưởng ổn định tuy nhiên thị trường nông thôn lần đầu tiên giảm trong 3 năm gần đây do sự giảm sút về khối lượng tiêu dùng.

Tăng trưởng FMCG theo ngành hàng

Ngành hàng Sữa, sản phẩm từ sữa và ngành hàng Thức uống đóng góp chính cho tăng trưởng ở thành thị. Ở thị trường nông thôn, khối lượng tiêu dùng giảm ở hầu hết các ngành hàng, đặc biệt là ngành hàng Chăm sóc cá nhân và Chăm sóc gia đình.

Kênh mua sắm

Thị trường thành thị tăng trưởng nhờ kênh tạp hóa (chủ yếu là cửa hàng bách hóa ở thành thị, tạp hóa nhỏ ở nông thôn) và các kênh mới nổi như cửa hàng chuyên doanh, siêu thị mini hay cửa hàng tiện lợi. Trong khi đó, chợ truyền thống đang mất dần vị trí ở khu vực nông thôn.

QUẢNG CÁO

David Anjoubault - General Manager - Kantar Worldpanel Vietnam
* Nguồn: Kantar Worldpanel

FMCG Monitor 03/2016: Thị trường FMCG tăng trưởng ổn định ở thành thị tuy nhiên vẫn chậm lại ở nông thôn
05/05/2016
2,421 lượt xem