6 tháng, VIB lãi gấp đôi cùng kỳ Lưu

Trong nửa đầu năm nay, VIB giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro và ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của ngân hàng đạt 77.440 tỷ đồng, giảm 4% so với thời điểm đầu năm. Vốn điều lệ vẫn ở mức 4.250 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng đạt 41.233 tỷ đồng, tăng trưởng 8%. Tiền gửi của khách hàng đạt 49.656 tỷ đồng, tăng 1,2%. Theo quyết định nới room tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, năm nay VIB được điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng lên 20%.

Trong quý II, VIB đạt 627 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động kinh doanh đều mang lại lợi nhuận không nhiều. Khoản lãi từ hoạt động khác ghi nhận hơn 40 tỷ đồng, lãi từ hoạt động dịch vụ là 35 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chỉ lời 7,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 171 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của VIB trong quý II là 424 tỷ đồng, tăng 15,8% so với quý II/2014. Lợi nhuận thuần từ kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro đạt 288 tỷ đồng, giảm 27,4%. Trong kỳ, VIB trích lập dự phòng 144 tỷ đồng, giảm 51% so với quý II/2014.

Kết thúc quý II, VIB ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 121 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2014.

Lũy kế 6 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 283 tỷ đồng, tăng 88% so với 6 tháng đầu năm 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, VIB đã hoàn thành 42,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra đầu năm (665 tỷ đồng).

Về chất lượng nợ, tỷ lệ nợ xấu sau 6 tháng đầu năm của VIB ở mức 2,12%, giảm so với mức 2,51% tại thời điểm đầu năm.

Mai Thương
* Nguồn: VnExpress

6 tháng, VIB lãi gấp đôi cùng kỳ
20/08/2015
1,302 lượt xem