Đăng ký tham gia Ngày mua sắm trực tuyến 2015 như thế nào Lưu

Doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia cũng như đăng tải các sản phẩm khuyến mãi một cách thuận tiện, ngay trên website của chương trình.

Để tham gia bán hàng trong Ngày mua sắm trực tuyến (4/12) và Ngày mua sắm trực tuyến Mùa thu (28/8), trước hết, doanh nghiệp cần đăng ký tham gia tại website của chương trình theo hướng các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào địa website của chương trình - http://onlinefriday.vn/, chọn phần đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chọn phần đăng ký trên website

Bước 2: Tải Biên bản cam kết tham gia chương trình để trình lãnh đạo đơn vị.

Doanh nghiệp download mẫu Biên bản cam kết

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và đính kèm các tài liệu liên quan như logo, Biên bản cam kết tham gia Ngày mua sắm trực tuyến.

Đại diện Ban tổ chức cho biết Quy chế năm nay quy định doanh nghiệp muốn tham gia Ngày mua sắm trực tuyến bắt buộc cần phải thông báo hoặc đăng ký trên www.online.gov.vn.

Bước 4: Chọn ngành hàng kinh doanh của doanh nghiệp và hoàn tất form đăng ký, nhấn nút Đăng ký để gửi yêu cầu cho Ban Tổ chức.

Về Quy trình duyệt doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình, Ban tổ chức cho biết năm nay sẽ được tiến hành chặt chẽ. Với doanh nghiệp đăng ký lần đầu, quy trình này trải qua 3 bước như sau:

Bước 1: Cán bộ phụ trách kiểm tra thông tin doanh nghiệp đăng ký và hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ (nếu thiếu) thông qua email và số điện thoại liên hệ đã đăng ký

Bước 2: Cán bộ phụ trách kích hoạt tài khoản, hiển thị ra ngoài website và thông báo lại cho doanh nghiệp qua email hoặc số điện thoại đã đăng ký.

Bước 3: Cán bộ phụ trách giới thiệu các đơn vị chuyển phát cho doanh nghiệp (thông qua email) để doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết với các đơn vị chuyển phát về cách thức hỗ trợ phí chuyển phát trong chương trình.

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn cập nhật thông tin, trạng thái sẽ trở về “Chờ xác nhận” và tạm thời không hiển thị thông tin ra ngoài trang chủ. Sau đó cán bộ phụ trách vào kiểm tra và thực hiện lại theo các bước như Đăng ký lần đầu.

Đối với doanh nghiệp thông qua sàn bảo lãnh, Ban tổ chức đưa ra một số yêu cầu. Trong đó, sàn bảo lãnh bắt buộc đã đăng ký trên www.online.gov.vn. Nếu chưa thì liên hệ lại với bộ phận quản lý thông báo đăng ký của Phòng quản lý hoạt động Thương mại điện tử để được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục này.

Bên cạnh đó, đây phải là các sàn uy tín được sự đồng ý của Ban Tổ chức trong việc hỗ trợ và đại diện mời các chủ shop trên sàn tham gia.

Các bước xác thực doanh nghiệp do sàn giới thiệu như sau:

Bước 1: Sàn gửi danh sách các doanh nghiệp tham gia Ngày mua sắm trực tuyến bao gồm, thông tin về doanh nghiệp như trong form đăng ký, logo, nội dung cam kết tham gia Ngày mua sắm trực tuyến giữa sàn và doanh nghiệp.

Bước 2: Cán bộ phụ trách thuộc Ban tổ chức sẽ kiểm tra thông tin sàn

Bước 3: Tạo danh sách các tài khoản từ danh sách sàn đã gửi và gửi lại cho sàn phụ trách

Bước 4: Kích hoạt các tài khoản đã tạo cho sàn.

Về cách đăng sản phẩm khuyến mãi, sau khi thông tin đăng ký được duyệt, doanh nghiệp sẽ nhận một email từ Ban tổ chức, thông báo việc kích hoạt tài khoản tới địa chỉ email đã đăng ký để tiến hành vào cập nhật thông tin và cung cấp sản phẩm khuyến mãi.

Doanh nghiệp tiến hành đăng khuyến mãi theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào tài khoản của doanh nghiệp theo email và mật khẩu đã đăng ký tại địa chỉ: http://onlinefriday.vn/doanh-nghiep/dang-nhap

Doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin, đăng khuyến mãi và quản lý danh sách sản phẩm khuyến mãi của mình

Tại đây, doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin, đăng các khuyến mãi và quản lý danh sách sản phẩm khuyến mãi của mình.

Bước 2: Tiến hành đăng các khuyến mãi: Click vào mục Thêm khuyến mãi để đăng các khuyến mãi của doanh nghiệp

Ban tổ chức cũng giải thích, đó có thể là một khuyến mãi chung của doanh nghiệp cho một hoặc một nhóm sản phẩm nào đó cùng loại. Trong Khuyến mãi sẽ bao gồm các sản phẩm khuyến mãi chi tiết

- Ví dụ: Giám giá 20% tất cả các máy tính bảng

- Doanh nghiệp bổ sung thông tin Khuyến mãi như hình bên dưới

Doanh nghiệp có thể bổ sung thông tin Khuyến mãi

Bước 3: Hoàn tất đăng, lưu lại và chờ xét duyệt khuyến mãi này của Ban tổ chức

Ban tổ chức chương trình cũng cho biết, năm nay Quy trình duyệt khuyến mãi sẽ được tiến hành chặt chẽ qua 2 bước.

Đối với các khuyến mãi hợp lệ phải đáp ứng các tiêu chí như tên, ảnh đại diện và mô tả phù hợp với các sản phẩm trong đó, tiêu đề rõ ràng. Đặc biệt, giá trị gốc không chênh lệnh quá 10% so với giá trị trung bình của sản phẩm dịch vụ tương ứng trên thị trường. Doanh nghiệp phải ghi rõ tỷ lệ % và số lượng sản phẩm giảm giá, đồng thời có đường link tới sản phẩm trên website doanh nghiệp

Đối với các Khuyến mãi đăng đúng và chuẩn, ban tổ chức sẽ cho hiển thị sản phẩm và thông báo với doanh nghiệp. Những Khuyến mãi đăng sai, cán bộ phụ trách sẽ liên hệ lại với doanh nghiệp thông qua email hoặc số điện thoại người đại diện để yêu cầu cập nhật thông tin cho đầy đủ và chính xác.

Kỳ Duyên
* Nguồn: VnExpress

Đăng ký tham gia Ngày mua sắm trực tuyến 2015 như thế nào
15/08/2015
1,670 lượt xem