Lợi nhuận FPT tăng 10% Lưu

Doanh nghiệp báo lãi trước thuế 1.350 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch lũy kế.

Theo tin từ Công ty Cổ phần FPT (Mã CK: FPT), 6 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất 19.328 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch luỹ kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 10% và hoàn thành 105% kế hoạch nửa đầu năm đề ra.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 881 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.224 đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Khối công nghệ (gồm ba mảng là phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống và dịch vụ công nghệ thông tin) ghi nhận doanh thu 3.460 tỷ đồng, tăng 27% và lợi nhuận trước thuế 395 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Nguồn: FPT

Phân phối - Bán lẻ các sản phẩm công nghệ có doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt 32% và 44%, đạt tương ứng 12.995 tỷ đồng và 371 tỷ đồng sau 6 tháng. Trong đó, riêng mảng bán lẻ ghi nhận lợi nhuận trước thuế 71 tỷ đồng, tăng 315% so với cùng kỳ năm 2014.

Khối viễn thông (gồm hai mảng kinh doanh là dịch vụ viễn thông và nội dung số) đạt 543 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 4% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, mảng dịch vụ viễn thông đã hoàn thành kế hoạch quang hóa cho các thuê bao tại Hà Nội và TP HCM, với doanh thu tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo FPT, mảng toàn cầu hóa tiếp tục thu được kết quả khả quan với doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 44%, đạt 2.118 tỷ đồng, tương đương 98 triệu USD. Trong đó, tất cả các thị trường đều tăng trưởng tốt.

Sau 6 tháng, doanh thu của FPT từ thị trường Nhật Bản đạt 38 triệu USD, tăng 40%; thị trường Mỹ đạt 22 triệu USD, tăng 42%; thị trường châu Âu đạt 13 triệu USD, tăng 167%; thị trường Châu Á - Thái Bình Dương đạt 10 triệu USD, tăng 32% và nhóm các nước đang phát triển đạt gần 15 triệu USD, tăng 17%.

Phương Linh
* Nguồn: VnExpress

Lợi nhuận FPT tăng 10%
03/08/2015
1,348 lượt xem