[Infographic] Mỗi người dùng Facebook có 'giá' bao nhiêu Lưu

Doanh thu trung bình của Facebook cho mỗi thành viên là 2,8 USD tính đến quý IV/2014, trong đó người dùng Mỹ đem lại doanh thu cao nhất là 9 USD còn người dùng châu Á là 1,27 USD.

Đồ họa: WSJ / Việt hóa: Việt Chung - Châu An

Đồ họa: WSJ

Việt Chung - Châu An
* Nguồn: VnExpress

[Infographic] Mỗi người dùng Facebook có giá bao nhiêu
25/04/2015
2,653 lượt xem