Masan Consumer chi 1.620 tỷ đồng mua 18 triệu cổ phiếu quỹ Lưu

Lượng cổ phiếu quỹ này được mua trong thời gian 3 tuần từ từ ngày 10/12/2014 tới 31/12/2014.

Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) công bố đã mua 18 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 90.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị giao dịch là 1.620 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu này tương ứng 3,39% cổ phần MSN đang lưu hành. Trước giao dịch, Masan Consumer không sở hữu cổ phiếu nào.

QUẢNG CÁO

Tuần trước, Công ty TNHH MTV Thực phẩm Ma San (Masan Food), thuộc Masan Consumer, thông báo đã mua 32,84% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex (Cholimex Foods). Với giá chào mua 90.000 đồng/cổ phần, Masan Food phải chi ra tối thiểu hơn 294 tỷ đồng để mua 2,66 triệu cổ phiếu Cholimex Foods.

Sau khi mua cổ phần Cholimex Foods, Masan Consumer cũng thông qua việc phê duyệt Masan Food mua 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Sài Gòn (Sai Gon Nutri Food).

DVO
* Nguồn: Gafin

Masan Consumer chi 1.620 tỷ đồng mua 18 triệu cổ phiếu quỹ
21/01/2015
2,762 lượt xem