CEO của các công ty trong S&P 500 được trả lương như thế nào? Lưu

Theo dữ liệu từ một báo cáo của Wall Street Journal, CEO được trả lương cao nhất trong nhóm các công ty thuộc S&P 500 là David M. Zaslav của Discovery Channel. Trong khi đó, người nhận lương thấp nhất là Larry Page của Alphabet - công ty mẹ của Google.

Hoài Thu
* Nguồn: VN Economy

CEO của các công ty trong S&P 500 được trả lương như thế nào?
19/07/2019
1,043 lượt xem