PMI tháng 3 đạt 51,9 điểm, cao nhất 4 tháng Lưu

Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vào cuối Quý I.2019 với các dấu hiệu cho thấy tăng trưởng đã nhanh hơn trong tháng 3.

Cụ thể, sản lượng đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, trong khi tổng số lượng đơn đặt hàng mới và xuất khẩu cũng tăng nhanh hơn so với tháng 2. Tuy nhiên, việc làm tiếp tục giảm nhẹ. Trong khi đó, tốc độ tăng chi phí đầu vào vẫn tương đối yếu, từ đó tạo dư địa cho các công ty tiếp tục giảm giá cả đầu ra.

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng Purchasing Managers’ Index (PMI) toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam của Nikkei, đã tăng từ mức 51,2 điểm của tháng 2 lên 51,9 điểm trong tháng 3.

QUẢNG CÁO

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng liên tiếp trong tháng 3 khi số lượng khách hàng tăng và số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng. Sản lượng đã tăng mặc dù số lượng nhân viên giảm nhẹ trong tháng 3.

Tính đến cuối Quý I, áp lực lạm phát trong lĩnh vực sản xuất vẫn còn thấp. Việc thiếu áp lực lạm phát lên chi phí cho thấy các công ty đã tiếp tục có thể chiết khấu giá bán cho khách hàng. Giá cả đầu ra đã giảm tháng thứ tư liên tiếp, mặc dù chỉ là giảm nhẹ.

Nhìn chung, các nhà sản xuất Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu sản lượng cao hơn bằng cách tăng mạnh hoạt động mua hàng, với tốc độ tăng là nhanh nhất trong năm tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, tồn kho hàng mua đã giảm khi hàng hóa đầu vào đã được dùng để phục vụ tăng trưởng sản lượng. Trong khi đó, thời gian giao hàng lần đầu tiên được rút ngắn đáng kể trong hơn hai năm qua, sau khi hầu như không thay đổi trong tháng 2. Gần một nửa số người trả lời khảo sát trong kỳ mới nhất dự đoán sản lượng sẽ tăng trong năm tới.

Ông Andrew Harker, Phó Giám đốc tại IHS Markit, công ty thu thập kết quả khảo sát, nhận định: “Trong khi tốc độ tăng trưởng ghi nhận trong năm ngoái không được cao, dữ liệu PMI ngành sản xuất trong tháng 3 cho thấy các công ty Việt Nam vẫn chịu đựng được sự giảm tốc gần đây của thương mại quốc tế và đã có thể tiếp tục duy trì tăng số lượng đơn đặt hàng mới và mở rộng sản xuất”.

QUẢNG CÁO

Theo dự báo của IHS Markit, sản lượng công nghiệp tăng 8,2% trong năm 2019, với dữ liệu PMI cho thấy lĩnh vực sản xuất sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào mức tăng sản lượng này.

Minh Anh
* Nguồn: Nhịp cầu Đầu tư

PMI tháng 3 đạt 51,9 điểm, cao nhất 4 tháng
02/04/2019
935 lượt xem