[Infographic] Tiếp thị trực tuyến cho khách hàng nữ Lưu

Những người bán hàng hãy dành thời gian để tìm hiểu thói quen sử dụng Internet của phụ nữ, bởi các thông này rất hữu ích trong việc định vị và cải thiện sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng đúng nhu cầu của đối tượng khách hàng chiếm đến 80% các quyết định chi tiêu này.


* Nguồn: Doanh Nhân Sài Gòn

[Infographic] Tiếp thị trực tuyến cho khách hàng nữ
24/05/2013
4,703 lượt xem