Thị trường M&A Việt Nam đang ở đâu trong khu vực Đông Nam Á? Lưu

Tăng trưởng của thị trường M&A tại Việt Nam là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, quy mô thị trường M&A vẫn ở mức trung bình trong khu vực Đông Nam Á.

Đó là thông tin từ Diễn đàn M&A mới tổ chức gần đây tại TP HCM.

Nếu ngoại trừ trường hợp Thai Bev mua Sabeco, thị trường M&A Việt Nam mới ở mức trung bình trong khu vực

Tại Việt Nam, tổng giá trị M&A năm 2017 đạt mốc kỷ lục 10,2 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng trưởng 175% so với năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam đạt 3,55 tỷ USD (bằng 155% cùng kỳ năm 2017).

Nguồn: Diễn đàn M&A Việt Nam.

Nhìn vào đồ thị có thể thấy, hoạt động M&A có sự tăng trưởng đột biến. Nguyên nhân của sự đột biến này là thương vụ ThaiBev-Sabeco. Với giá trị 4,8 tỷ USD, thương vụ này chiếm gần 50% tổng giá trị M&A của năm 2017 và bằng 86,2% tổng giá trị của tất cả các thương vụ M&A tại Việt Nam năm 2016.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát nhận định, sự thành công của thương vụ Sabeco là bước ngoặt lớn nhưng chỉ riêng thương vụ này thì chưa đem lại sự lạc quan cho toàn bộ thị trường. Nếu loại trừ đột biến về giá trị của thương vụ ThaiBev-Sabeco, thì quy mô thị trường vẫn ở mức trung bình khá, với những khó khăn và hạn chế vẫn đang còn tồn tại trong một vài năm qua.

Thị trường M&A Việt Nam đang ở đâu trong khu vực Đông Nam Á?

Tăng trưởng của thị trường M&A tại Việt Nam là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, quy mô thị trường M&A vẫn ở mức trung bình trong khu vực Đông Nam Á.

Tổng giá trị M&A năm 2016 của thị trường Singapore đạt 62,3 tỷ USD, vượt xa so với ức 11-16 tỷ USD của các nước Indonesia, Thái Lan, và Malaysia. Thị trường Việt Nam có quy mô bằng 86,22% so với thị trường Philippines, quốc gia có tổng giá trị M&A 2016 đạt 6,75 tỷ USD.

Năm 2017 với thương vụ Sabeco, giá trị M&A của Việt Nam ở mức tương đương với các thị trường Malaysia 11,73 tỷ USD, Indonesia 10,76 tỷ USD… Tuy nhiên, Việt Nam lẫn các nước nói trên vẫn ở khoảng cách khá xa so với 78,6 tỷ USD của Singapore.

Nguồn: Diễn đàn M&A Việt Nam.

Xét về quy mô thương vụ, thị trường Việt Nam vẫn chủ yếu là các giao dịch nhỏ với quy mô 5-6 triệu USD, các quy mô nhỏ chiếm tới trên 90% về số lượng thương vụ.

Nguồn: Diễn đàn M&A Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đóng vai trò quan trọng với các thương vụ quy mô vừa và lớn từ 20-100 triệu USD. Tỷ trọng các thương vụ ở quy mô này đang có xu hướng gia tăng trong một vài năm qua.

Những thương vụ siêu lớn đã xuất hiện tại Việt Nam, với 1-2 thương vụ mỗi năm, nhưng đóng góp tỷ trọng đáng kể vào kết quả M&A chung của thị trường.

Lan Đỗ
* Nguồn: Trí thức trẻ

Thị trường M&A Việt Nam đang ở đâu trong khu vực Đông Nam Á?
20/08/2018
861 lượt xem