FPT báo lãi hơn 3.500 tỷ đồng Lưu

Công nghệ và viễn Thông tiếp tục là hai khối kinh doanh đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của tập đoàn.

Kết thúc năm 2017, Công ty cổ phần FPT (mã CK: FPT) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 43.800 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn tăng mạnh 37%, lên 3.522 tỷ đồng.

Kết quả ấn tượng của FPT trong năm vừa qua chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh và khoản lợi nhuận do thoái vốn tại Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FPT Trading).

Lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ tăng 47%, lên hơn 2.900 tỷ đồng. Theo đó lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5.122 đồng, tăng 50% so với năm 2016.

Về hoạt động kinh doanh của từng nhóm ngành, công nghệ và viễn thông tiếp tục là hai điểm sáng của tập đoàn. Khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 11.083 tỷ và 1.131 tỷ đồng, tăng tương ứng 11% và 3% so với năm 2016.

Khối viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 7.651 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 1.222 tỷ, tăng 2% do ảnh hưởng từ việc trích lập quỹ dịch vụ viễn thông công ích và phí thương quyền.

Với việc đóng góp gần một phần ba vào tổng lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn, định hướng toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT.

Kết thúc năm 2017, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với gần 7.200 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% và 1.207 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 29%. Doanh thu toàn cầu hóa chủ yếu đến từ mảng xuất khẩu phần mềm – tập trung khai thác tại thị trường phát triển như Nhật, Mỹ và châu Âu. Trong đó, mảng xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng tương ứng 20% và 25% so với năm 2016.

Cuối năm 2017, FPT đã hoàn tất việc giảm tỷ lệ sở hữu tại FPT Retail và FPT Trading xuống dưới 50%. Tỷ lệ sở hữu của FPT tại FRT Retail còn 47% và tại FPT Trading là 48%. Với quyết định này, hoạt động kinh doanh chính của FPT sẽ chỉ còn 3 khối chính là công nghệ, viễn thông, giáo dục và các lĩnh vực khác.

Việc thoái vốn tuy có thể khiến doanh thu của tập đoàn giảm trong năm 2018, nhưng quyết định này đã đưa FPT trở thành một doanh nghiệp thuần công nghệ với biên lợi nhuận tăng mạnh để phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh doanh.

Minh Sơn
* Nguồn: VnExpress

FPT báo lãi hơn 3.500 tỷ đồng
31/01/2018
913 lượt xem