[Infographic] Người Việt dành hơn 100 phút/ngày để sử dụng trình duyệt web Lưu

Trung bình người Việt dành 100 phút mỗi ngày để sử dụng trình duyệt web, 51 phút để sử dụng các app và 63 phút để sử dụng trình duyệt web trên smartphone theo báo cáo của Appota.

Hoàng Ly
* Nguồn: BizLive

[Infographic] Người Việt dành hơn 100 phút/ngày để sử dụng trình duyệt web
25/04/2017
2,410 lượt xem