Chỉ số PMI tháng 10 giảm xuống 51,7 điểm Lưu

Nikkei vừa công bố chỉ số đo lường kết quả hoạt động cùa ngành sản xuất Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Việt Nam.

Theo đó, PMI giảm từ 52,9 điểm của tháng trước xuống 51,7 điểm trong tháng này. Tuy vậy, sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã tăng trong suốt 11 tháng qua.

Theo Nikkei, các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục cải thiện trong tháng 10 nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn và tồn kho hàng mua tăng kỷ lục. Tuy nhiên, tăng trưởng đã chững lại trong tháng này. Trong khi đó, các công ty đã tăng giá cả đầu ra với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 6/2014.

Sức khỏe của lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tăng trong suốt 11 tháng qua.

QUẢNG CÁO

Theo Andrew Harker, tại IHS Markit - công ty thu thập kết quả khảo sát, cho biết tăng trưởng chậm lại trong tháng 10 nhưng một số kết quả khác trong kỳ khảo sát này hầu như vẫn ở mức tích cực. Điều này cho thấy tình trạng chững lại có thể chỉ là tạm thời.

"Thứ nhất, số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng thành mức cao của bốn tháng khi các công ty cho biết nhu cầu khách hàng đã được cải thiện. Ngoài ra, các công ty đã tăng hoạt động mua hàng làm tồn kho hàng mua tăng ở mức kỷ lục khi các công ty chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động sản xuất sắp tới", chuyên viên này nói.

Nhật Duy
* Nguồn: Nhịp cầu Đầu tư

Chỉ số PMI tháng 10 giảm xuống 51,7 điểm
02/11/2016
879 lượt xem